AVEMAR’IIS CONT VĂ OFERĂ URMĂTOARELE SERVICII

Lucrari complete de contabilitate

 • Contabilitate primară, financiară şi de gestiune
 • Întocmire situaţii financiare – conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)
 • Întocmire bilanţuri contabile

Administrarea personalului

 • Resurse umane
 • Salarizarea personalului angajat
 • Consultanţă în domeniul legislaţiei şi a procedurilor în domeniul resurselor umane

Înfiinţări societăţi comerciale

 • rezervări de nume
 • întocmire acte constitutive
 • modificare statut şi/sau act constitutiv, decizii ale acţionariatului
 • consultanţă privind actele necesare înfiinţării de noi firme şi/sau modificarea societăţilor comerciale existente

Revizii contabile (serviciile de expertiză contabilă, nu însă şi judiciară)

 • analiză detaliată a poziţiei clientului (proceduri de stabilire a profilului fiscal, revizuire declaraţii fiscale anterioare, identificarea problemelor, evaluarea şi diminuarea riscurilor de natură fiscală)
 • optimizarea costurilor fiscale totale
 • recuperea taxelor şi impozitelor plătite în exces
 • corectarea eventualelor erori

Inspectii fiscale

 • Servicii de reprezentare în faţa autorităţilor fiscale
 • Asistenţă în litigiile cu autorităţile fiscale (pregătirea documentaţiei aferente disputelor fiscale)

Servicii diverse

 • Întocmire declaraţii INTRASTAT
 • Traduceri autorizate engleză şi română

Rambursări de TVA şi alte impozite şi taxe

 • Colectarea documentelor şi pregătirea cererii de rambursare